Thursday, December 08, 2016

Positive and Negative Religious Experience

"Sesungguhnya Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu akan menyebabkan engkau (wahai Muhammad) berdukacita; (maka janganlah engkau berdukacita) kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah (disebabkan kedegilan mereka semata-mata)." (6:33)
Penglibatan dalam aktiviti keagamaan (e.g. berdakwah) boleh mendatangkan ransangan yg negatif. Mengikut Krause (2013), kesan ini boleh dikelaskan sebagai "the dark side of religion". Bukan maksudnya agama itu negatif; tapi pengamal agama itu mungkin terdedah kepada kecederaan fizikal dan psikologikal disebabkan pengamalan agama itu.
Keindahan yg saya nampak dalam ayat di atas, selain mengakui kesan negatif yg mungkin timbul, Allah swt juga mengajar positive reframing supaya "dark side" itu tidak menghasilkan natijah buruk kepada kesihatan.

No comments: